o PsycheLab
zespół
aparatura
testy
podstawy prawne
lista referencyjna
usługi
cennik
kontakt
linki
FAQ
artykuły i teksty
współpraca
Google
     
Profesjonalne statystyki www
www.onet.pl

 

agencja interaktywna  kierowca

biofeedback aikido góry sowie 

stomatolog wrocław 

badanie sprawozdań finansowych 

testy:

Laboratorium dysponuje następującymi kwestionariuszami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

 • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych

Pozwala na określenie sposobu radzenia sobie ze stresem: styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na emocjach, styl skoncentrowaniu na unikaniu (angażwanie się w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich .

 

 •  EPQ-R - Kwestionariusz osobowości Eysencka

Umożliwia zdiagnozować osobę badaną na skalach: Neurotyzmu, Ekstrawersji, Psychotyzmu oraz Kłamstwa .

 

 • FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Osobowości

Diagnozuje 6 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, Wytrzymałość, Aktywność.

 

 • EAS - Kwestionariusz Temperamentu EAS

Zawiera w sobie pięć skal: Emocjonalność, Strach, Złość, Aktywność oraz Towarzyskość.

 

 • INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej definiowanej jako zdolność do: rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także jako zdolność do efektywnego wykorzystania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

 

 • IPP - Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej

Jest Inwentarzem służącym do oceny płci psychologicznej osoby badanej. Płeć psychologiczna rozumiana jest tu jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

 

 • KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Umożliwia ocenę kompetencji społecznej. Zawiera wskaźnik ogólny oraz wskaźniki szczegółowe (sytuacja ekspozycji społecznej, sytuacje wymagające asertywności, sytuacje bliskiego kontaktu interpersonalnego).

 

 • NEO-FFI - Inwentarz Osobowości

Inwentarz umożliwia określenie wartości na 5 skalach: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność. Pozwala również na określenie psychologicznych potrzeb osoby badanej.

 

 • Skala I-E w pracy

Umożliwia diagnozę: Filozofii Życiowej (zgeneralizowane poczucie kontroli) oraz Sytuacji Pracy (poczucie kontroli w kwestiach związanych ze środowiskiem pracy).

 • Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarzy

Służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. 

 • Inwentarz stanu cechy i lęku (ISCL-STAI)

ISCL jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

 • SWS - Skala Wartości Schelerowskich

Umożliwia określenie preferowanych wartości: Hedonistyczne, Witalne, Estetyczne, Prawda, Moralne, Święte oraz skal czynnikowych: Sprawność i Siła Fizyczna, Wytrzymałość, Świętości Świeckie, Świętości Religijne .

 • TMS - K - Test Matryc Ravena

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, rozumianej jako inteligencja płynna .

 • Test B

Służy do badania inteligencji ogólnej.

 • Test zainteresowań

Służy do określania rodzaju zainteresowań: zamiłowanie do życia na wsi-zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.

 • Wstępna Orientacja Zawodowa (WOZ)

WOZ pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu.

 

Opis kwestionariuszy na podstawie materiałów Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

                                                           powrót do strony głównej